Gdańskie Dni Elektryki 2019

Gdańskie Dni
Elektryki
2019

Konferencja
elektroenergetyczna

9-10 maja 2019, Gdańsk

Gdańskie Dni Elektryki

Gdańskie Dni Elektryki to największe na Pomorzu wydarzenie skierowane do czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. Stałym elementem wydarzenia jest konferencja naukowo- techniczna poruszająca aktualne i ważne dla branży energetycznej tematy. GDE jest również idealną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń stanowiących inspirację do dalszych badań.

Organizatorem wydarzenia jest SEP Oddział Gdańsk.

Publikacja GDE 2019

Pobierz plik PDF (9 MB)

Wideo promujące Gdańskie Dni Elektryki

Konferencja elektroenergetyczna

Czwartek, 9 maja 2019
Politechnika Gdańska

Główny element wydarzenia na którym poruszane są aktualne i ważne dla branży energetycznej zagadnienia. Stanowi spotkanie najlepszych prelegentów z całego kraju, specjalistów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swoich firmach.

Spotkanie branżowe

Seminarium techniczne

Czwartek, 9 maja 2019
Hotel Almond

Po zakończeniu głównej części wydarzenia odbędzie się uroczysty bankiet dla przedstawicieli środowiska nauki, przemysłu i biznesu.

Wstęp biletowany – rejestracja zakończona

Piątek, 10 maja 2019
Hotel Almond

Po głównym dniu odbywa się seminarium techniczne dla zaproszonych gości w hotelu. Prelekcje dotyczą zagadnień technicznych związanych z projektowaniem i rozwojem sieci elektroenergetycznych.

Wstęp biletowany – rejestracja zakończona

Spotkanie branżowe

Czwartek, 9 maja 2019
Hotel Almond

Po zakończeniu głównej części wydarzenia odbędzie się uroczysty bankiet dla przedstawicieli środowiska nauki, przemysłu i biznesu.

Wstęp biletowany – rejestracja zakończona

Seminarium techniczne

Piątek, 10 maja 2019
Hotel Almond

Po głównym dniu odbywa się seminarium techniczne dla zaproszonych gości w hotelu. Prelekcje dotyczą zagadnień technicznych związanych z projektowaniem i rozwojem sieci elektroenergetycznych.

Wstęp biletowany – rejestracja zakończona

Program

Program Konferencji oraz Seminarium powstaje przy współpracy z Partnerami Merytorycznymi.

Konferencja
elektroenergetyczna

Czwartek, 9 maja, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

Wstęp wolny

09:30 Rejestracja i kawa powitalna
10:00 Inauguracja
10:15 Projektowanie linii elektroenergetycznych wysokich napięć - wybrane zagadnienia techniczne projektowania słupów kratowych oraz badań wytrzymałościowych w skali rzeczywistej na przykładzie projektu Pylon
Energa Invest, Anna Scheibe, Paweł Szwarczewski
10:45 Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
Politechnika Gdańska, Alicja Stoltmann
11:15 Rozwiązania Siemensa w kontekście stacji cyfrowej w technologii próżniowej na napięcie 110 kV
Siemens, Marcin Lizer
11:45 Przerwa kawowa
12:15 Krajowe stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć - przegląd rozwiązań i technologii
Politechnika Wrocławska, Waldemar Dołęga
12:45 Ograniczniki przepięć WN- wybrane zagadnienia techniczne projektowania ochrony przepięciowej na stacjach elektroenergetycznych Wysokich Napięć
Energa Invest, Krzysztof Kujawski
13:15 Stacje podziemne i transforma.smart - odpowiedź na generację rozproszoną i e-mobility
Ormazabal Polska, Maciej Kowalski
13:45 SORAL – badawczo rozwojowy projekt w zakresie wykorzystania diagnostyki kabli SN
ENERGA-OPERATOR SA, Sławomir Noske, Katarzyna Zasada-Chruścińska
14:15 Lunch (dla zaproszonych gości i zarejestrowanych uczestników)
15:00 Zastosowanie standardu IEC 61850 do szybkiej rekonfiguracji sieci SN z wykorzystaniem adaptacyjnej zmiany banków nastaw
Politechnika Gdańska, Mirosław Włas
15:30 Realizacja projektów farm fotowoltaicznych przez Energa Invest
Energa Invest, Piotr Gruszecki
16:00 System zdalnego monitoringu parametrów pracy siłowni wiatrowej
o pionowej osi obrotu
Politechnika Gdańska, Grzegorz Kostro
16:30 Podstawowe wymagania stawiane urządzeniom do detekcji zwarć łukowych w instalacjach niskiego napięcia
Politechnika Gdańska, Stanisław Czapp
17:00 Podsumowanie
19:00 Bankiet (dla zaproszonych gości i zarejestrowanych uczestników)

Seminarium
techniczne

Piątek, 10 maja, Hotel Almond Gdańsk

Wstęp biletowany - rejestracja zakończona

09:30 Rola Energa Invest jako inżyniera kontraktu przy budowie pierwszego w Polsce hybrydowego magazynu energii oraz modernizacji małych elektrowni wodnych
Energa Invest, Dariusz Pawłowski
10:00 Linie kablowe wysokich napięć na terenie Warszawy
PTPiREE, Janusz Jakubowski
10:30 Ocena uziemień słupów linii elektroenergetycznych posadowionych zwłaszcza na gruntach o wysokiej rezystywności
Politechnika Gdańska, Stanisław Wojtas
11:00 Przerwa kawowa
11:30 Projekty pilotażowe z uwzględnieniem wykorzystania magazynów energii przez ENERGA-OPERATOR SA
ENERGA-OPERATOR SA Dominik Falkowski, Mirosław Matusewicz
12:00 Zastosowanie wkładek topikowych o charakterystyce szybkiej i bardzo szybkiej w obwodach linii napowietrznych niskiego napięcia
KENTIA, Mirosław Schwann
12:30 Perspektywa wykorzystania kogeneracji dla zagospodarowania złóż gazowych w rejonach środkowo-północnej Polski
Energa Invest, Michał Bajor
13:00 Oddziaływanie zakłóceniowe i niebezpieczne linii kablowych 110 kV na kolejową infrastrukturę telekomunikacyjną
Politechnika Gdańska, Adam Rynkowski, Grzegorz Mazurek, Piotr Szatkowski
13:30 Zakończenie
13:45 Lunch

 

 

 

Partnerzy i Sponsorzy

Targi branżowe

Patroni Honorowi

Patroni Medialni

Patroni Honorowi

Patroni Medialni

Politechnika Gdańska

Najważniejszy ośrodek kształcenia i nauki na pomorzu aktywnie współpracujący z branżą. Jego nowoczesne zaplecze laboratoryjne umożliwia pracę nad nowościami w energetyce. Jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów.

SEP O. Gdańsk

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk jest organizatorem kursów i szkoleń, dokonuje rzeczoznawstwa, udziela rekomendacji i referencji. Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową, egzaminacyjną, a także wydaje ekspertyzy, opinie techniczne i rekomendacje. Ma na celu integrowanie i rozwijanie kompetencji przedstawicieli sektora elektroenergetycznego na pomorzu poprzez organizowanie konferencji i wyjazdów.

Gdańsk

Miasto z ponad tysiącletnią historią znane z morza, przemysłu stoczniowego i Solidarności. Dynamicznie rozwijającą się stolica województwa pomorskiego, główny ośrodek akademicki i handlowy, centrum turystyczne. Miasto bogate w wydarzenia kulturalne i biznesowe.

Hotel Almond

Czterogwiazdkowy hotel biznesowo-konferencyjny z kompleksowo wyposażoną Strefą SPA & Wellness powstał w centrum Gdańska z myślą o gościach ceniących sobie zarówno najwyższą jakość, nieprzeciętność i wygodę, jak i intymność. W okolicy hotelu znajduje się największe w Gdańsku centrum handlowe oraz gdańskie stare miasto. Nowoczesne wnętrza powstałe na miejscu historycznej fabryki kakao i marcepanu perfekcyjnie łączą w sobie klasyczną elegancję z oryginalnym stylem.

Gdańskie Dni Elektryki
gde@sep.gda.pl
506 636 944
www.gde.sep.gda.pl

SEP O. Gdańsk
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
www.sep.gda.pl