Kontakt

Gdańskie Dni Elektryki
gde@sep.gda.pl
58 301 49 24
www.gde.sep.gda.pl

Organizator

SEP O. Gdańsk
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
www.sep.gda.pl

 

Formularz kontaktowy