Rada Prezesów SEP

W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk zapraszamy do udziału w Radzie Prezesów SEP organizowanej przy Gdańskich Dniach Elektryki 9-10 maja 2019 r. na terenie Politechniki Gdańskiej. Obrady odbędą się w czwartek 9 maja, jednocześnie zapraszamy do udziału w całym wydarzeniu.

Program ramowy

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie wydarzenia.

Czwartek, 09 maja 2019

10:00 – Inauguracja
10:15 – Konferencja Gdańskie Dni Elektryki
11:45 – Przerwa kawowa
12:15 – Obrady Rady Prezesów SEP
14:15 – Lunch
15:15 – Obrady Rady Prezesów SEP/Konferencja GDE
16:15 – Zakwaterowanie w hotelu
16:45 – Zwiedzanie Głównego Miasta Gdańska z przewodnikiem (dla chętnych)
18:30 – Bankiet

 

Piątek, 10 maja 2019

09:30 – Seminarium Techniczne
11:00 – Przerwa kawowa
11:30 – Seminarium Techniczne
13:00 – Lunch
14:00 – Zakończenie
14:15 – Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej (dla chętnych)

 

Rejestracja na Radę Prezesów SEP

W celu wzięcia udziału w Radzie Prezesów SEP podczas Gdańskich Dniach Elektryki 2019 prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Zachęcamy do wypełnienie formularza online lub przesłania skanu podpisanego dokumentu na adres gde@sep.gda.pl.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na sep@sep.gda.pl lub tel. 58 301 49 24.

Przed przesłaniem formularza należy zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa i Klauzulą Informacyjną.

Gdańskie Dni Elektryki
gde@sep.gda.pl
506 636 944
www.gde.sep.gda.pl

SEP O. Gdańsk
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
www.sep.gda.pl